• L iefde
  • U niverseel
  • C reativiteit
  • I nnerlijkkind
  • N atuurlijk
  • O ntdekken
  • V erbeeldingskracht
  • A andacht

 

LuciNova belevingen

Liefde, binnen in ons….. de mooiste plek, het begin, onze belangrijkste levensbehoefte. Universeel, voor iedereen, voor alle Creativiteit, waaruit we alles creëren. terug naar ons Innerlijk kind, naar de basis, de kern van wie we zijn. op een Natuurlijke manier. Ontdekken, wat we kunnen, wat we in ons hebben, samen met onze Verbeeldingskracht. Dat is het begin van al het nieuwe, samen met Aandacht, en Actie waarmee we alles wat we willen een kans geven om te laten ontstaan.

LuciNova schijn een Nieuw Licht op je belevingsvormgever.

Jouw Nieuwe Licht schijnt van binnen naar buiten.

LuciNova heeft het concept ontworpen voor belevingsvormen. We gebruiken de door ons eigen ontworpen belevingsvormgever programma. Dit is de basis van waar uit we werken.

De belevingsvormen,

alles wat met de prikkels van onze zintuigen naar binnen komt zijn belevingsvormen, die worden omgezet in gevoel en daar hebben we een gedachte bij, de gedachte gaat terug naar het gevoel dat is de belevingsvorm.

De belevingsvormgever,

is onze unieke complete persoonlijkheid die samen met de belevingsvormen van binnen de werkelijkheid naar buiten creëert.

We werken vanuit een bijzondere belevings plek Anna Haen een unieke locatie aan het gein in Abcoude. Midden in de natuurlijke omgeving waar je zintuigen geprikkeld worden, door de natuurlijke schoonheid en rust, ruimte en vrijheid.

De werking van de natuurlijke omgeving is het begin van de beleving.

Ook heel belangrijk voor de beleving is de lunch van Anna Haen die met liefde en aandacht wordt bereid.

Beleving’s programma Samen Verantwoordelijk

1. De introductie is een lekkere verassing van mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen.

2. Een speelse oefening die je terug brengt in je complete lichamelijke beleving.

3. Lunch

4. We zullen door middel van het maken van collages, er achter komen, hoe we de ander beleven en vormgeven op de werkvloer.

5. De belevingen die we samen hebben ondervonden zullen omgezet worden in een beeld of een symbool wat we voor de ander maken.

 

Dit is het begin van een nieuwe beleving die meegenomen wordt naar de werkvloer. Omgezet kan worden in een positieve productieve communicatie en werksfeer.

Het zelf vormgegeven boekje wordt meegenomen als reminder om de verantwoordelijk van je eigen belevingsvormgever te omhelzen.

De belevingsvormen die je als team hebt ondergaan dragen een positieve werking op de werk sfeer, de communicatie en de productiviteit in het bedrijf.